General conditions

Terms and conditions

TheWeddingBlog.be is a wedding blog, which provides information and inspiration for today’s brides and wedding couplesTheWeddingBlog.be services are offered through the website www.theweddingblog.be and online applications in direct connection with TheWeddingBlog.be. TheWeddingBlog.be is a blog, created in Belgium and hosted in the Netherlands.

By using TheWeddingBlog.be as a visitor, terms and conditions of this blog are accepted.  This agreement defines the rights, obligations and restrictions on the use of TheWeddingBlog.be.   If you can not agree to these conditions, we invite you to not use or read the blog or other services connected to this.  If you wish to use the blog and supply or submit material (text, video or picture) you must first take notice of and agree with the general terms and conditions.

TheWeddingblog.be reserves the right to modify the general terms and conditions without notice.   It is therefore important that you read the terms and conditions before sending material.
It is very important that all the material , which is sent for publication on the blog, is effectively under your own copyright and that you have the rights to publish this material. It is your responsibility that you have sufficient rights to use it.

Conditions of participation:

You are at least 18 years to deliver material to  TheWeddingBlog.be or use the services.   By registering, you agree to accept the terms and to comply with these as well as to agree with the prevailing legalities and regulations regarding the use of online services.
The agreement between the user and TheWeddingBlog.be remain in force when using the services offered by TheWeddingblog.be.  TheWeddingBlog.be may terminate the agreement at any time without prior notice.

Non-commercial use:

The services of TheWeddingBlog.be are intended for the personal use of visitors and users, and are forbidden to be used for commercial purposes at all times.  Only those services that are offered as a commercial service, can be used as commercial services.  Any illegal or unlawful use of the services of TheWeddingBlog.be will be prosecuted in court.

 

Algemene voorwaarden

TheWeddingBlog.be is een huwelijksblog, welke voorziet in informatie en inspiratie voor hedendaagse bruiden en bruidsparen.  De diensten van TheWeddingBlog.be worden aangeboden via de website www.theweddingblog.be en via de online applicaties in rechtstreekse verbinding met TheWeddingBlog.be.  TheWeddingBlog.be is een blog, opgericht in België en gehost in Nederland.

Door het gebruik van TheWeddingBlog.be als bezoeker, worden de algemene voorwaarden van deze blog aanvaard.   Deze overeenkomst omschrijft de rechten, plichten en beperkingen van het gebruik van TheWeddingBlog.be.  Indien u zich niet kan akkoord verklaren met deze voorwaarden, verzoeken wij u om de blog of andere diensten hiermee verbonden, niet meer te gebruiken of te lezen.  Indien u wenst gebruik te maken van de blog en materiaal (tekst, video of foto) wenst aan te leveren, dient u eerst de algemene voorwaarden door te nemen en u hiermee akkoord te verklaren.

TheWeddingblog.be behoudt zicht het recht om de voorwaarden aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.  Het is dus belangrijk dat u de algemene voorwaarden naleest, vooraleer materiaal door te sturen.

Het is zeer belangrijk dat u van al het materiaal dat wordt doorgestuurd voor publicatie op de blog, u ook effectief het copyright bezit en de rechten om dit materiaal te publiceren.  Het is uw verantwoordelijkheid dat u voldoende rechten bezit om de doorgestuurde materialen ook effectief te gebruiken.

Deelnemingsvoorwaarden:

U bent minimum 18 jaar om materiaal aan te leveren aan TheWeddingBlog.be of de diensten hiervan te gebruiken.   Door u aan te melden, verklaart u in te stemmen met de algemene voorwaarden en deze na te leven, alsook in te stemmen met de geldende wettelijkheden en reglementeringen omtrent het gebruik van online services.

De overeenkomst tussen de gebruiker en TheWeddingBlog.be blijft van kracht bij gebruik van de diensten aangeboden door TheWeddingblog.be.  TheWeddingBlog.be kan de overeenkomst ten allen tijde verbreken zonder voorgaande verwittiging.

Niet-commercieel gebruik:

De diensten van TheWeddingBlog.be zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van bezoekers en gebruikers en zijn ten allen tijde verboden om aangewend te worden voor commerciële doeleinden.  Enkel deze diensten die worden aangeboden als commerciële diensten, kunnen hier ook toe aangewend worden.  Elk illegaal of onwettelijk gebruik van de diensten van TheWeddingBlog.be zal gerechtelijk vervolgd worden.